Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης

portfolio

Αυτοί οι Κανονικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας γραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις  θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας.

 Tο Όνομα της Εταιρείας είναι κύριος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υλικών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.   Χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

 Είστε αποκλεισμένοι από όλα τα παρακάτω:

 •  Δημοσίευση υλικού ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
 • Την πώληση, τη διαμεσολάβηση ή / και την εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε υλικού ιστοτόπου.
 • Δημόσια εκτέλεση ή / και παρουσίαση υλικού ιστοτόπου. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να καταστρέψει τον παρόντα ιστότοπο.
 • Χρησιμοποιώντας τον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Η χρήση αυτού του ιστότοπου σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς  μπορεί να βλάψει τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα.
 • Η συλλογή δεδομένων, η εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο.
 • Χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.
 • Ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου απαγορεύονται να έχουν πρόσβαση  σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια.
 • Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορείτε να έχετε για αυτήν την Ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρήσετε.
 • Το όνομα της εταιρείας επιτρέπεται να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο.

  Το όνομα της εταιρείας επιτρέπεται να εκχωρεί και μεταβιβάζει σε τρίτους τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταφέρετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.